گزارش آماری اولین نشست تخصصی راهبر مهندسان ساختمان

report

 

1- تعداد افراد حاضر در نشست:

اعضای جامعه مشاورین

اعضای عادی (غیر عضو)

تعداد کل حاضرین در جلسه

21 نفر

20 نفر

41 نفر

 

فراوانی استانها

استان تهران

استان گلستان

39 نفر

2 نفر

2- ارزشیابی بخشهای مختلف نشست به استناد 18فرم تکمیل شده توسط حاضرین در نشست:

سخنران برگزیده نشست

بیشترین رضایتمندی در نحوه برگزاری

انتقادها

(مواردی که بیش از یک نفر به آن اشاره داشتند)

جناب آقای مهندس قربانخانی

روز و زمان نشست

و

نحوه برخورد تیم اجرایی نشست

طولانی بودن زمان نشست

نبودن زمان مناسب برای پرسش و پاسخ

تعداد زیاد سخنرانان به نسبت زمان نشست

عدم مشارکت حضار در قالب میزگرد

عدم تنظیم بیانیه در آخر نشست

3- موضوعات مورد پیشنهاد جهت برنامه ریزی در نشستها:

نحوه برگزاری مجامع سازمان

ارجاع کار نظارت

اخلاق مهندسی

ارتقا نحوه نظارت و کیفیت اجرا

مشکلات روز اعضای سازمان

گزارش محتوایی نشست در دست تهیه می باشد که متعاقبا به اعضای محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157