گزارش آماری دومین نشست تخصصی راهبر مهندسان ساختمان

rep

1- تعداد افراد حاضر در نشست:

اعضای جامعه مشاورین

اعضای عادی (غیر عضو)

تعداد کل حاضرین در جلسه

22 نفر

36 نفر

58 نفر

 

فراوانی استانها

استان تهران

استان قزوین

55 نفر

3 نفر

2- ارزشیابی بخشهای مختلف نشست به استناد 18فرم تکمیل شده توسط حاضرین در نشست:

سخنران برگزیده نشست

بیشترین رضایتمندی در نحوه برگزاری

انتقادها

(مواردی که بیش از یک نفر به آن اشاره داشتند)

بصورت مشترک

جناب آقایان مهندس جعفری

و

مهندس مسعودی

روز و زمان نشست

و

نحوه برخورد تیم اجرایی نشست

اختصاص زمان کم برای پرسش و پاسخ

اختصاص زمان کم برای سخنرانان

وجود مباحث تکراری در برخی سخنرانیها

3- موضوعات مورد پیشنهاد جهت برنامه ریزی در نشستها به ترتیب فراوانی:

نوسازی بافتهای فرسوده

آموزشها و پژوهشهای مهندسی

ساختار سازمانهای نظام مهندسی

صنعتی سازی و فن آوریهای نوین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157