عنوان و محورهای نشست دوم

عنوان نشست: نوسازی بافتهای فرسوده

زمان برگزاری نشست دوم: 29 آبان 1393

محورهای نشست:

1-اصول حاکم بر ضوابط، قوانین و سیاستهای نوسازی بافتهای فرسوده از منظر اقتصادی و فرهنگی

2- جایگاه نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی و مردم نهاد در وجوه اقتصادی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده

 3- ساختار و فرآیندهای جاری در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و تأثیر استمرار روند فعلی بر دو حوزه اقتصاد و فرهنگ

 4- نقش مهندسان ساختمان و خدمات مهندسی در ارتقاء اقتصادی و فرهنگی نوسازی بافتهای فرسوده

 5- ارائه الگوهای موفق با رویکردهای نوین اقتصادی و فرهنگی در احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده

 6- موانع و چالش های پیش روی نوسازی بافتهای فرسوده از دو بعد اقتصادی و فرهنگی

7- عوامل موثر در تشکیل و گسترش بافتهای فرسوده و راهکارهای مقابله با آنها در جهت تقویت اقتصاد و فرهنگ اجتماعی

 Session

 محل برگزاری:  سالن آمفي تئاتر سراي محله ايوانك

نقشه و مسیرهای دسترسی

 

 همراه با برگزاری 2 کارگاه آموزشی
 k1  k2

مهندس کارآفرین- نظام مهندسی کارآفرین

 

 ملزومات و شرایط یک ناظر موفق

 

poster2

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157