گزارش آماری سومین نشست تخصصی راهبر مهندسان ساختمان

0s3

1- تعداد افراد حاضر در نشست:

اعضای جامعه مشاورین

اعضای عادی (غیر عضو)

تعداد کل حاضرین در جلسه

16 نفر

49 نفر

65 نفر

 

فراوانی استانها

استان تهران

استان قزوین

استان البرز

استان گلستان

61 نفر

2 نفر

1

1

2- ارزشیابی بخشهای مختلف نشست به استناد 18فرم تکمیل شده توسط حاضرین در نشست:

سخنران برگزیده نشست

بیشترین رضایتمندی در نحوه برگزاری

انتقادها

(مواردی که بیش از یک نفر به آن اشاره داشتند)

بصورت مشترک

جناب آقایان دکتر روانشادنیا

و

مهندس خانجانی

روز و زمان نشست

و

نحوه برخورد تیم اجرایی نشست

و

کیفیت محل برگزاری نشست

-

3- موضوعات مورد پیشنهاد جهت برنامه ریزی در نشستها به ترتیب فراوانی:

کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای

صنعتی سازی و فناوریهای نوین ساخت

آموزشها و پژوهشهای کاربردی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157