حمایت مالی و معنوی از نشست پنجم

 

اعلام حمایت مالی
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شماره همراه (*)
ورودی نامعتبر
سطح مورد درخواست(طبق تعرفه)
ورودی نامعتبر

 

حامیان مالی و معنوی

دانشگاه ها و انجمنهای علمی
تشکها و انجمنهای حرفه ای
رسانه ها
SRBIAU rey  bananews 
karbordi2   kanoon  
     
     

 

تعرفه حامیان مالی راهبر مهندسان ساختمان 

sponser-final2

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157