به نظر شما بهترین راه اجرای کامل ماده۳۳ و در راس آنها تحقق مجری ذیصلاح، چه می باشد؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

تصویب اصلاحیه مبحث دوم مورد نظر وزارت راه و شهرسازی
8.3%  
تعامل و مذاکره قوی با شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه
0%  
فراخوان اعضاء و استفاده از ظرفیت مهندسان فعال در حرفه (طراحی/اجرا/نظارت) با مدیریت کارآمد در سازمانها
66.7%  
نقش آفرینی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) در متحد نمودن سازمانها جهت رفع چالشهای موجود
25%  

شروع رأی گیری   2016-04-02 00:00:00
پایان رأی گیری   2016-05-20 00:00:00

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157