دیدگاه صاحبنظران271- عدم شفافیت و عدم سلامت در رفتارها و عملکردها؛ مهمترین مشکل مهندسان در حوزه صنعت ساختمان!

ds271علی فرج‌زاده‌ها- مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی

مهمترین مشکل مهندسان در حوزه صنعت ساختمان عدم هماهنگی کامل فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان است (وزیر رئیس شورای مرکزی)، چرا که هریک به نفع خود قانون و آیین‌نامه‌های آن را تفسیر کرده و بر اساس آن حکم صادر می‌کنند در این خصوص عدم شفافیت و عدم سلامت در رفتارها و عملکردهای آنان به وضوح قابل درک است.

حال از وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس محترم شورای مرکزی دو سوال مطرح است و جامعه مهندسی کشور خواستار آن هستند که این دو مسئول به شفافیت و صداقت پاسخگوی این دو سوال باشند.

الف- سوال مطرح‌شده از وزیر محترم راه و شهرسازی: با توجه به ابلاغ اخیر جنابعالی در خصوص عدم ارجاع کار ، یک سوال مهم و واضح مطرح است که می‌بایست ایشان پاسخگو باشند تا حوزه مهندسی کشور به تکلیف قانونی خود عمل نمایند.

سوال : در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مورخ 83/4/17 هیئت محترم وزیران و در ماده 24 آن به صراحت و شفافیت مصوب شده که ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد و همچنین در تبصره 2 ماده مذکور تأکید شده دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

حال چطور دستورالعمل جدید ابلاغی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی می‌تواند در راستای تبصره 2 تهیه و ابلاغ گردد ولی مغایر و در تضاد با اصل ماده 24 باشد و این یک مشکل بزرگ حقوقی است و غیرقانونی محسوب می‌شود.

ب- در روز استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی ، یکی از سوالات مطرح شده توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس از وزیر در خصوص نظام نظام‌مهندسی و ابلاغ‌های اخیر ایشان بوده و این نمایندگان محترم با اطلاعات محدود خودشان از وزیر سوال کرده و شاهد بودیم وزیر محترم با توجه به سابقه حضور خودشان در نظام‌مهندسی با توجیه خفیف ، سریع از سوالات عبور کردند.

حال این سوال از رئیس محترم شورای مرکزی نظام‌مهندسی که نیز به عنوان یک نماینده مجلس در جلسه حضور دارند مطرح است چرا ایشان و همچنین عضو دیگر شورای مرکزی که ایشان هم نماینده مجلس هستند ، باید سکوت مطلق نمایند و هیچ دفاعی از سازمان متبوع خود نکنند این شرعاً و قانوناً قصور و تخلف است.

این سکوت بسیار پرمعنا بوده و با بیانات اخیر رئیس شورای مرکزی کاملاً در تضاد است حال مهندس رجبی خیلی شفاف به جامعه مهندسی باید پاسخگو باشند.

این دو و چندگانگی‌ها در رفتارها و گفتارها ، مهندسان را نسبت به این دو مسئول محترم (وزیر رئیس شورای مرکزی) بی‌اعتماد و بی‌اعتبار کرده است.

منبع: صما

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115157